Yakınlarındaki bir yarımada ile Andrea Doria Koyu’ndan ayrılan Gökliman Plajı, antik dönemlerden günümüze kadar uzanmıştır. Üzerinde halen Likya döneminden kalıntılar ...